Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi Daire Başkanı olan Dr. Araz Aslanlı aynı zamanda Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) Başkanı’dır. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi almış, doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi’nde, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ve Hazar Üniversitesi’nde dersler vermektedir. Azerbaycan iç ve dış politikası, Karabağ sorunu, Hazar’ın statüsü, eski Sovyet coğrafyasındaki diğer etnik sorunlar, enerji, Türk dış politikası ve Kafkasya’ya ilişkin yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.