21. Yüzyılda Siyasal Kurumlar ve Yeni Yaklaşımlar

Değişen küresel paradigmaların devlet ve toplum ilişkileri üzerindeki etkisi

Siyasi partilerin geleceği ve yeni siyasi örgütlenme modelleri

Temsil sorunu, yeni seçmen ve siyasi katılım

Dış tehdit algısı, ulusal güvenlik ve milli siyaset

Milliyetçilik, muhafazakarlık, liberalizm, yeni sağ, yeni sol

Details:

Event Type: