Prof. Dr. Hilmi Demir, Hanefilik, Maturidilik, radikalleşme, selefilik, mezhep çatışmaları ve İslami hareketler konularında çalışmalar yapıyor. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği’nin yanı sıra Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde kurulan Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütüyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisansını “Kuranda Akıl-Vahiy İlişkisi” konulu tezle, doktorasını ise “Delil ve İstidlalin Mantıki Yapısı” konulu tezle tamamladı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. Kırgızistan’da Osh State University’de misafir öğretim üyeliği ve Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu (2002-2003). Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı yaptı.