Siyasi düşünce tarihi, siyasi ideolojiler, demokrasi, bürokrasi, modern etik ve siyasal değerler, iktidar ve toplum konularında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram, 1993 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını “Michel Foucault’nun İktidar Olgusunu Çözümlemesi” konusu üzerine, doktorasını ise “Siyaset Teorisinde Demokratik Meşruluk ve Sorunları” konusu üzerine yapmıştır. 2008 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olmuştur. 2014 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçmiştir ve 2016’dan itibaren bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.