Prof. Dr. Cengiz Çakmak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı’dır. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. “Wittgenstein’in ilk dönem felsefesinde olgusal dil ve felsefe sorunları” üzerine yüksek lisansını ve “Platon felsefesinde anlam problemi üzerine” doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmaları ontoloji, etik, dil felsefesi, Herakleitos, Gorgias, Ksenophanes, Platon, Schoupenhuer, Wittgenstein üzerine yoğunlaşmaktadır. Herakleitos ve Epikharmos çevirilerinin yanı sıra bölüm yazarı olarak birçok kitaba yazarlık yapmıştır.