Igor Burakovsky, Kiev-Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi’nde ekonomi profesörüdür. Prof. Burakovsky’nin çalışmaları gelişmekte olan ülkelerde ekonomik reformlar, bölgesel entegrasyon süreçleri ve uluslararası ticaret alanlarında yoğunlaşmaktadır. Çeşitli uluslararası araştırma projelerine katılan Burakovsky, Birleşik Krallık (Birmingham Üniversitesi), Japonya (Ekonomik Planlama Ajansı, Japonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ve ABD’de (Stanford Üniversitesi, Fullbright Bursiyeri) araştırmacı olarak çalışmıştır.