Süleyman Seyfi Öğün’ün temel araştırma alanı siyasi düşünceler, siyaset felsefesi, siyaset bilimi, siyasal kültür ve ulusalcılık konularını kapsamaktadır. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1985’te aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde, doktorasını ise “Nurettin Topçu’nun Siyasal Düşüncesinde Popülizm-Milliyetçilik Etkileşimi” başlıklı teziyle Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2010-2015 yıllarında, Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi görevini sürdürmektedir.